Badhotellet och Karl Gerhard blir ett!

Från och med höstterminen 2017 kommer Karl Gerhard ta emot barn i alla förskoleåldrar, 1- 5 år. Med denna förändring är vi glada att kunna ta emot syskon på samma adress. Lokalerna på Badhotellet som tidigare huserat de yngsta barnen kommer att användas för konst- och rörelseaktiviteter.
Under sommaren har lokalerna och gården på Karl Gerhards väg anpassat för barn i alla åldrar.

Om du har några frågor eller är intresserad av plats på Karl Gerhard hör av dig till Anita Eriksson.


Publicerad: 2017-08-17