Nyhetsarkiv Nyheter

  Singapore matte - en världsledande metod för matteundervisning  ›

  Varför vända sig till andra sidan av jordklotet för att hitta en metod för matematisk undervisning? Skälen är många. Singaporematte eller Singamath som det också kallas har fått ett internationellt erkännande på kort tid och Singapore har fått höga resultat i den globala skolundersökningen PISA som de flesta säkert har hört ...

  Publicerad: 22 oktober 2018

  Da Vinciskolan satsar på Puls för inlärning  ›

  I år har Da Vinciskolan valt att göra en satsning på ”puls för inlärning”. Som bakgrund till detta ligger forskning som visar på att elever som får en pulshöjning, 155-200 slag/minut under 20 min, förbereder sina hjärnceller på att processa ny kunskap vilket underlättar inlärningsförmågan för de mer teoretiska ämnen som följer ef...

  Publicerad: 07 oktober 2018

  Vetenskapens hus  ›

  Da Vinciskolan är partnerskola till Vetenskapens hus, som drivs av Stockholms Universitet och KTH. Vi är den första F-6 skolan i Nacka kommun som har påbörjat ett sådant samarbete och i dagsläget är vi den enda grundskolan i Nacka kommun som är partnerskola. Genom samarbetet har vi tillgång ...

  Publicerad: 15 augusti 2018

  Programmering även på fritids  ›

  Under höstterminen 2016 startade Da Vinciskolan programmering i årskurs 6. Nu har vi utökat programmerinen för att även omfatta fritids och elever från förskoleklass till årskurs tre. Vi använder oss av programmet Scratch. Eleverna får programer animerade berättelser med enkla och kon...

  Publicerad: 09 februari 2018