Da Vinciskolan fortsätter att satsa på programmering

Da Vinciskolan har satsat på att ge elever extra undervisning i programmering utöver läroplanen sedan 2016. I höst 2018 blir ämnet integrerat i läroplanen för alla elever.

 

Vi träffade Ann Segerblad som undervisar mellanstadieelever i programmering:

• Varför är det så viktigt med att lära sig programmering?

Programmering är något som varje människa kommer att komma i kontakt med i framtiden. Ju mer datoriserad vår värld desto större anledning att kunna förstå och styra datorer.

 

• Vad är det eleverna lär sig?

Eleverna lär sig just nu programmering genom ett onlineprogram som är baserat på Javascript. Där lär sig eleverna hur ett program är uppbyggt och sig sig skillnaden mellan t.ex. funktioner och kommandon. De lär sig också hur loopar och hur olika kommandon kan kombineras för att ge önskat resultat.

 

• Kan du ge några exempel på övningar i åk 4, åk 5 och åk 6 - gärna med bilder eller tips hur vi kan illustrera detta i bilder/film?

Alla elever jobbar just nu med Code.org där vi just nu håller på med Java Script. I början är en del kommandon förifyllda för att ge eleverna lite hjälp på traven så att de lättare ska lära sig och förstå hur man bygger upp strukturen i programmering men för de som vill går det såklart att göra egna kommandon. Det är verkligen stimulerande att se hur fort och enkelt eleverna lär sig detta nya språk.

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Publicerad: 2018-09-20