Skolvalet 2021

Mellan den 12 januari och den 1 februari 2021 är det skolval i Nacka kommun. För att ansöka om en plats på Da Vinciskolan behöver du tänka på följande:

1) Ställ ditt barn i vår kö. Du hittar köanmälan här.

2) Välj Da Vinciskolan som ditt förstahandsval i skolvalet via E-tjänsten Nacka24. 

Om du inte gör dessa steg kommer ditt barn att falla bort från urvalet av elever som kan placeras på Da Vinciskolan.

 


Öppet hus för årskurser F-3 i januari 2021

På grund av rådande omständigheter så planerera vi för ett tryggt och säkert Öppet hus i januari 2021. Mer information kommer vi att skicka ut via e-post till föräldrar som har barn i vår kö.

 


Skolvalsperioden

  • Föräldrar gör sitt val under perioden 12 januari – 1 februari. För att anmäla intresse av Da Vinciskolan behöver du både anmäla dig till vår kö och göra ett val via Nacka24 under skolvalsperioden. Du anmäler dig till vår kö här.
  • Den 10 mars meddelas besked om skolplacering ut via Nacka24.
     

Vem ska välja skola under skolvalsperioden?

Under skolvalsperioden ska du göra ett skolval om du har barn som:

  • Ska börja i förskoleklass
  • Idag går i en skola som inte har nästa årskurs
  • Vill välja en ny skola till nästkommande läsår
  • Flyttar till Nacka till höstterminen
     

Läs mer om skolvalet i Nacka kommun på www.nacka.se


Publicerad: 2020-11-26