Tankar från en av grundarnaLeonardo da Vinci och Maria Montessori –
föregångare av sin tid och inspirationskällor för oss. 

 

Redan från början, när min kompanjon Anita Eriksson och jag startade verksamheten 1996, utgick vi från det montessoriska tankesättet, som bygger på barns naturliga lust att lära och förmåga att arbeta självständigt. Som komplement till det montessoriska förhållningssättet använder vi konsten och vetenskapen som redskap för att utveckla den upptäckarlust som är vägen till all bestående kunskap – och till suget efter mer.

Vår pedagogiska vision är att skapa en förskola och skola där alla barn får förutsättningar att utvecklas till trygga och självständiga individer, väl rustade för framtiden både till kunskap och själ. Våra engagerade pedagoger är hängivna sin uppgift att inspirera till livslång lust att lära.

Da Vinciskolan är idag en etablerad aktör som erbjuder ett betydelsefullt lokalt alternativ för utbildning från småbarnsålder hela vägen t.o.m. årskurs 6. Vi har ett stort intresse för alla årskurser och åldrar i vår verksamhet. Vi attraherar engagerade, medvetna och aktivt väljande familjer, och bidragande föräldrasamverkan har från start varit ett naturligt inslag i Da Vinciskolans utveckling.

Framöver är vårt viktigaste fokus att med fortsatt trygga barn och bibehållen lust att lära, säkerställa vår pedagogiska strävan att erbjuda en nivåanpassad utbildning av hög klass med bästa resultat.

Att starta Da Vinciskolan och att utveckla verksamheten till det den är i dag har varit en fantastisk resa! Anita och jag är stolta och glada över det vi har åstadkommit och samtidigt ivriga att fortsätta att utvecklas. 

 

Marta Caviedes


Publicerad: 2018-08-01