Trygghetsteamet (THT)

 

Trygghet för både barn och föräldrar


Da Vinciskolans vision och ställningstagande


Alla barn och elever i förskola, skola och fritidshem på Da Vinciskolan ska känna sig trygga. Vi tar avstånd från alla former av diskriminering och kränkande behandling. I förskola, skola och fritidshem på Da Vinciskolan är alla lika viktiga.

Alla medarbetare i förskola, skola och fritidshem på Da Vinciskolan arbetar utifrån ståndpunkten att vara goda förebilder. Vi har nolltolerans mot alla former av diskriminering och kränkande behandling. Det innebär att vi skyndsamt agerar och utreder vid kännedom om upplevd diskriminering eller kränkning. Tillsammans med barn, elever och vårdnadshavare har vi ett gemensamt ansvar att följa och agera utifrån vår skolas vision. 

Årlig plan mot diskriminerande och kränkande behandling


Da Vinciskolan (skola/fritidshem/förskola) ska årligen beskriva sitt arbete mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling i en plan, i enlighet med 3kap. diskrimineringslagen (2008:567) och 6 kap. skollagen (2010:800).


Anmälan om diskriminering eller kränkande behandling
 

Ett uppkommet ärende lämnas över till trygghetsteamet genom en anmälan. Om du vill göra en anmälan hittar du anmälningsblanketten här.

Fyll i blanketten och skicka den till Rektor.BRIS

Du kan alltid kontakta BRIS - Barnens rätt i samhället.

Tfn 020-91 00 01

www.bris.se