Antagning

 

Antagning förskoleklass, Skolvalet - via Nacka kommun


Under skolvalet ansöker du om plats till förskoleklassen via Nacka kommun.

För att kunna söka till skola eller fritids i Nacka Kommun krävs att du har E-legitimation. Läs mer på www.nacka.se

För att ansöka till Da Vinciskolan går du in på Nacka kommuns hemsida och deras ansökningsverktyg Nacka24 och gör en ansökan till oss. Skolvalsperioden är från 1 december till och med 1 februari.

Mer info om hur skolvalet går till i Nacka hittar du här.

I det fall vi inte har plats för alla elever som har sökt till vår skola erbjuder vi skolplats enligt våra intagningskriterier.

 

Antagning - Intern kö

När som helst under året har du möjlighet att ställa ditt barn i vår interna kö.

Gör så här:
1. Anmäl ditt intresse genom att fylla i formuläret nedan.

2. Om skolan får möjlighet att erbjuda ditt barn en plats kontaktar vi dig. Därefter går du in och ber om “byte av skola” via Nacka 24. Skolans administratör placerar ditt barn på Da Vinciskolan.

3. Om du vill att ditt barn ska gå i vår fritidsverksamhet (F-3) måste även denna plats sökas om via Nacka 24. När ansökan kommit in (görs av dig som vårdnadshavare) skickas ett erbjudande om plats ut och då måste BÅDA vårdnadshavarna gå in och tacka “JA” till platsen.


VIKTIGT: Parallellt med detta MÅSTE uppsägning av nuvarande fritidsplats ske. Det är 1 månads uppsägningstid i Nacka kommun. När uppsägningstiden är klar kan barnet placeras på Da Vinciskolans fritidsverksamhet. Om ditt svar inte registreras inom denna tid stryks erbjudandet.

Intagningskriterier för Da Vinciskolan:
 

  • Barn från Da Vinciskolans egen verksamhet

  • Syskonförtur

  • Ködatum

  • Montessoribakgrund

Vid frågor, kontakta Anita Eriksson: anita@davinciskolan.com