Da Vinciskolan satsar på Puls för inlärning

I år har Da Vinciskolan valt att göra en satsning på ”puls för inlärning”. Som bakgrund till detta ligger forskning som visar på att elever som får en pulshöjning, 155-200 slag/minut under 20 min, förbereder sina hjärnceller på att processa ny kunskap vilket underlättar inlärningsförmågan för de mer teoretiska ämnen som följer efter passet.

Naperville central high school utanför Chicago är pionjärer inom området och där har elever gjort så höga resultatförbättringar som upp till 40% i de teoretiska ämnen som följer efter pulspasset.

I Sverige har en mängd skolor styrt in på samma pulsspår och det väntas bara att öka.

Da Vinciskolan är alltså inte först ut med detta men vi har hoppat på tåget och tror på detta till 100%. Därför har vi i år en pulsrast för alla elever fyra dagar i veckan. Dessutom har de äldsta eleverna ett pulspass på Näckenbadet varje fredag morgon.

 

Nästa satsning som har gjorts är inom friluftsliv. Det innebär att varje fredagsförmiddag har klasserna enligt ett rullande schema någon form av aktivitet som hör friluftslivet till. Det här är en väldigt viktig satsning då problemet med att hinna få in friluftsliv under den vanliga idrottsundervisningen ofta är ett problem för många skolor. Fördelarna med ett aktivt friluftsliv är många, b.l.a tenderar det att göra elever mindre stressade, öka elevernas intresse och vilja att värna om naturen, väcker ett engagemang för samhällets hållbara utveckling och dessutom är det ett viktigt kulturarv.

 

Daniel Sundelin, lärare i idrott och hemkunskap, leder Da Vinciskolans satsning

Jag är utbildad inom idrott, biologi och hem- och konsumentkunskap och gör nu mitt tionde år som lärare. Jag har jobbat på två andra skolor i Saltsjöbaden och dessutom kommer jag härifrån vilket underlättar enormt då jag väl känner till naturområdena, faciliteter osv.

    
Daniel Sundelin, lärare i idrott och hemkunskap
 

En av mina grundtankar med ämnet idrott och hälsa, som jag har haft enda sedan utbildningen, är att barnen ska hitta glädje i rörelsen och börja förstå vad det för med sig både motoriskt, socialt och nu även för inlärningsförmågan. För att nå dit behövs engagemang, ett positivt förhållningssätt  och ordning och reda. 

Nästa tanke ligger i miljön. Jag försöker ta till vara på den närmiljö som finns runt omkring skolan både när det gäller miljön i sig och föreningslivet. Ämnet idrott och hälsa och framförallt friluftsdelen måste upplevas på plats för att eleven verkligen ska förstå och ha möjlighet att nå kunskapskraven och på så sätt få med sig en djupare förståelse. Förutsättningarna för detta finns i närområdet runt skolan vilket är väldigt inspirerande.

 

 

 

Årets Olympiad - premiär för våra förskolor

Syftet med Olympiaden är att med hjälp av rörelseglädje skapa en gemenskap för alla skolans elever och personal. Detta görs genom att barnen är indelade i tvärgrupper åldersmässigt där de tillsammans tar sig an olika grenar helt utan någon som helst poängberäkning.


Eleverna i årskurs 5-6 fungerar som funktionärer. Detta är ett uppskattat inslag från både yngre elever och lärare. Dessutom är det en bra träning för de äldre eleverna som får övning i att prata inför och leda en grupp.

För första gången är även våra förskolor med på evenemanget. En självklarhet tycker vi då alla enheter förenas under ”Da Vinciflaggan”.


Publicerad: 2018-10-07