Fritidshem – för spännande och stimulerande eftermiddagar


Fritidsverksamhet åk F-3


Da Vinciskolan erbjuder heldagsomsorg, där fritidspedagoger tillsammans planerar den dagliga verksamheten. Den åldersblandade verksamheten på fritids är en viktig del av våra elevers skoldag - en dag fylld av roliga, stimulerande, åldersadekvata, utvecklande och spännande pedagogiska aktiviteter, som kretsar kring våra profilområden konst och naturvetenskap. 

Barnen erbjuds både vuxenstyrda och fria aktiviteter varje dag. Vi erbjuder bland annat ateljéverksamhet, barnens egna lilla spahörna, öppen scen, utflykter, dans och lek. Vi tror också på barnets stora behov av att leka fritt. Barnen har möjlighet att leka mer fritt vid våra frileksstationer där de spelar spel, ritar, bygger och konstruerar. Dessutom har skolan en fantastisk skolgård som lockar till mängder av egna projekt, allt från kojbygge till plantering.

Da Vinciskolan arbetar aktivt för att öka elevernas inflytande och engagemang och även utmana eleverna att prova på nya saker.

Fritids öppettider är måndag-fredag kl 07:00-17:30.