Välkommen till Da Vinciskolan!

 

Da Vinciskolan är en montessorinspirerad skola och förskola med hjärtat i konsten och vetenskapen. Sedan 1996 har vi funnits i Saltsjöbaden utanför Stockholm och där driver vi idag förskola, förskoleklass, åk 1-3, fritids och fritidsklubb. Omkring 300 barn mellan 1 och 12 år är inskrivna i verksamheten.


På Da Vinciskolan använder vi konsten och vetenskapen för att utveckla den upptäckarlust som är vägen till all bestående kunskap – och till suget efter mer. Vårt mål är att lägga grunden för ett livslångt lärande. Montessoripedagogiken ser vi som ett verktyg för att hjälpa varje barn utveckla en trygg grund av självtillit, ansvarstagande och omtanke. Läs gärna mer om hur vi arbetar under Skola och Förskola.


Da Vinciskolan drivs i privat regi av ägarna och grundarna Marta Caviedes och Anita Eriksson, båda förskollärare och montessoriutbildade för åldrarna 3-6. Skolan är avgiftsfri och följer läroplanen för grundskola, förskoleklass och fritidshem, Lgr11, respektive läroplanen för förskolan, Lpfö18. Kontakta oss gärna om du vill veta mer om hur vi arbetar!