Montessori

 

I Da Vinciskolans förskolor arbetar vi montessoriinspirerat och erbjuder barnen en trygg och stimulerande miljö, som präglas av ordning, struktur, skönhet och lugn. Montessoripedagogikens grundtanke är att alla barn har en naturlig lust att lära och också en förmåga att arbeta på egen hand. I våra förskolor vill vi odla dessa egenskaper, så att barnen får med sig både kunskapsglädje och självständighet till skolan. 

 

Hjälp mig att hjälpa mig själv

Barn behöver hjälp för att kunna lära sig, men själva inlärningen klarar de på egen hand. Våra pedagogers uppgift är därför i första hand att iaktta och vara lyhörda för varje enskilt barns utveckling och intressen. Pedagogen berättar, beskriver och orienterar och visar barnet var kunskap finns att hämta. Sedan får barnet arbeta självständigt med sin uppgift och hitta egna lösningar. Vårt mål är att ge barnen möjlighet att utvecklas till självständiga individer, som lär sig nya saker med glädje och respekt för andra. 

 

Konst och vetenskap

Våra profilämnen konst och vetenskap har en viktig plats i verksamheten. Musik och kreativt arbete är en del av barnens vardag och stimulerar både skaparglädje och upptäckarlust. Våra ateljéer och verkstäder står alltid öppna och vi arbetar mycket med vetenskap på de yngre barnens nivå. Kan en potatis flyta? Vad gör myrorna om vintern? Tillsammans gör vi experiment och funderar på hur saker hänger ihop. Målet är att väcka barnens intresse för att uppleva, upptäcka, undersöka och förstå små och stora under i vår omvärld. 

 

Den viktiga språkutvecklingen

Lärmiljön i våra förskolor präglas av ett medvetet och systematiskt arbete med barnens språkutveckling kring alla teman och under dagens samtliga moment.

 

Hälsa och rörelse

Vi strävar efter en verksamhet där kropp och knopp utvecklas i harmoni, därför ges barnen stort utrymme att röra sig och utveckla motoriken både inomhus och utomhus. Dans, hinderbanor, klättring, utflykter och mycket annat erbjuds barnen varje vecka i våra förskolor.