Montessori

 

På Da Vinciskolans förskola arbetar vi montessoriinriktat och erbjuder en trygg och stimulerande miljö som präglas av ordning, struktur, skönhet och lugn. Montessoripedagogikens grundtanke är att alla barn har både en naturlig lust att lära och en förmåga att arbeta på egen hand. I förskolan vill vi odla dessa egenskaper, så att barnen får med sig både kunskapsglädje och självständighet till skolan.

 

"Hjälp mig att hjälpa mig själv"

Barn behöver hjälp för att kunna lära sig, men själva inlärningen klarar de på egen hand. På förskolan är pedagogernas uppgift därför i första hand att iaktta och vara lyhörda för varje enskilt barns utveckling och intressen. Pedagogen berättar, beskriver och orienterar och visar barnet var kunskap finns att hämta. Sedan får barnet arbeta självständigt med sin uppgift och hitta egna lösningar. Vårt mål är att ge barnen möjlighet att utvecklas till självständiga individer, som lär sig nya saker med glädje och respekterar andra.

 

Konst och vetenskap

Våra profilämnen konst och vetenskap har en viktig plats i verksamheten. Musik och kreativt arbete är en del av barnens vardag, och stimulerar både skaparglädje och upptäckarlust. Vi har ateljéer och verkstäder som alltid står öppna och arbetar mycket med vetenskap på de yngre barnens nivå. Kan en potatis flyta? Vad gör myrorna om vintern? Tillsammans gör vi experiment och funderar på hur saker hänger ihop. Målet är att väcka barnens intresse för att uppleva, upptäcka, undersöka och förstå naturens små och stora under.

 

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna så kan vi berätta mer om förskolans arbete. Du kan också läsa vad några elever, lärare och föräldrar säger om Da Vinciskolan på vår förstasida.