Undervisning som inspirerar

Barn ställer inte frågor utifrån vilket ämne som står på schemat. De frågar om det de vill lära sig mer om. Genom att arbeta tematiskt, fördjupat och ämnesövergripande kan vi fånga upp deras frågor och utveckla och fördjupa de tankegångar som finns. Klassrumsundervisning varvas också med utomhuspedagogik, experiment, utflykter, studiebesök och friluftsverksamhet.


Konst och vetenskap

Våra profilområden konst och vetenskap präglar och inspirerar skolans verksamhet. Varje vecka ägnar eleverna sig åt skapande verksamhet i skolans ateljé och får möjlighet att studera och utveckla olika konstnärliga uttryckssätt. Alsterna pryder skolans väggar och utrymmen och ställs även ut på skolans årliga vårsalong. Vår vetenskapliga ambition är att väcka, ta tillvara och utmana elevernas nyfikenhet på världen. Skolans samarbete med Vetenskapens Hus och NTA och det egna valet av Singapore Math som pedagogiskt verktyg är alla medvetna satsningar som främjar elevernas förmågor att se samband och lösa logiska problem.


Montessori – för ett livslångt lärande

På Da Vinciskolan arbetar vi montessoriinriktat. Grundtanken i montessoripedagogiken är att alla barn har en naturlig lust att lära och en förmåga att arbeta självständigt. Det innebär att vi tidigt uppmuntrar eleverna att ta eget ansvar för sitt lärande och att vi i mycket anpassar inlärningen efter varje elevs unika förutsättningar. Vårt mål är att lägga grunden för ett livslångt lärande för alla våra elever, genom att skapa förutsättningar för en trygg grund av självkänsla, ansvarstagande och omtanke för andra människor.


Vår lärarkår

Våra lärare är stolta och kompetenta representanter för Da Vinciandan. De är till 80% legitimerade och resterande 20% är högskoleutbildade eller i lärarutbildning.