Undervisning som inspirerar

Barn ställer inte frågor utifrån vilket ämne som står på schemat. De frågar om det de vill lära sig mer om. Genom att arbeta tematiskt och ämnesöverskridande kan vi fånga upp deras frågor och utveckla och fördjupa de tankegångar som finns. Jobbar vi till exempel med renässansen, så kan vi göra det i alla ämnen, från NO och matematik till hemkunskap och bild. Varvat med klassrumsundervisningen ingår också naturstudier, experiment, utflykter, studiebesök och friluftsverksamhet.


Konst och vetenskap

Våra profilområden konst och vetenskap präglar och inspirerar skolans verksamhet. Varje vecka ägnar eleverna sig åt skapande verksamhet och får möjlighet till olika konstnärliga uttryckssätt. Arbetena visas bland annat vid skolans årliga vårsalong. Vår ambition är att väcka, ta tillvara och utmana elevernas nyfikenhet på världen. Hos oss lär de sig att se samband och att lösa problem, till exempel i vår teknikverkstad. Att arbetet ger resultat har visat sig bland annat i Tekniska museets tävling Snilleblixtarna, där Da Vinciskolan placerat sig i topp flera gånger.


Montessori – för ett livslångt lärande

På Da Vinciskolans arbetar vi montessoriinriktat. Grundtanken i montessoripedagogiken är att alla barn har en naturlig lust att lära och en förmåga att arbeta självständigt. Det innebär att vi tidigt uppmuntrar eleverna att ta eget ansvar för sitt lärande, och att vi i mycket anpassar inlärningen efter varje elevs unika förutsättningar. Vårt mål är att lägga grunden för ett livslångt lärande, genom en trygg grund av självkänsla, ansvarstagande och omtanke för andra människor.


Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna så kan vi berätta mer om skolans arbete. Du kan också läsa vad några elever, lärare och föräldrar säger om Da Vinciskolans förskola på vår förstasida.