Elevhälsa (EHT)

Da Vinciskolans elevhälsoteam består av rektor, speciallärare, skolsköterska, skolläkare, psykolog och arbetslagsledare. Vi träffas en gång i månaden för att utbyta expertis i elevärenden gällande elever i behov av särskilt stöd. Vi beslutar om eventuella insatser/åtgärder som ska göras och följer upp dessa.

 

Catarina Hasslev
Rektor
Tel: 072-250 74 77
catarina.hasslev@davinciskolan.com

 

Vilija Kuusela
Skolsköterska
skolskoterskan@davinciskolan.com
Tel: 070-778 34 24
Torsdagar 8.30-16.00


Gunilla Winström
Skolläkare
(Kontaktas via skolsköterskan)
Genomför hälsokontroller och vaccinationer


Maria Öhrskog
Skolpsykolog
maria@remindab.se
Genomför utredningar och observationer på uppdrag av rektor