Elevhälsa (EHT)

Da Vinciskolans elevhälsoteam, EHT, består av rektor, skolläkaren, skolsköterskan, skolpsykologen och specialpedagogen. EHT samlas regelbundet och arbetar såväl förebyggande som åtgärdande. All personal följer skolans arbetsgång för stöd och får vid behov stöd och handledning av EHT.

EHT:

Jessica Skarstedt
Rektor
Tel: 072-250 74 77
jessica.skarstedt@davinciskolan.com

Kristina Röing Arrias
Specialpedagog

Tel: 076-1383869
kristina.roing-arrias@davinciskolan.com

Mats Lindqvist
Skolsköterska
skolskoterskan@davinciskolan.com
Tel: 070-778 34 24

Katarina Karlebo Berggren
Skolläkare
(Kontaktas via rektor/skolsköterskan)
Genomför hälsokontroller och vaccinationer

 

Viktigt att veta om barn och ungas försäkring i Nacka kommun

Alla elever i Nacka omfattas av en kollektiv olycksfallsförsäkring som gäller under skoltid och fritid. Ungdomar som är skrivna i Nacka omfattas även av försäkringen på fritiden.

Skadeanmälan
Som princip är det alltid bättre att anmäla en händelse som kan leda till en skada, även om det för tillfället är oklart vad som gäller. SRF kan själva och genom våra skaderegleringsbolag assistera vid de flesta situationer som kan uppkomma, och det finns inga nackdelar med att göra en anmälan.

 

Läs mer här