Elevhälsa (EHT)

Da Vinciskolans elevhälsoteam, EHT, består av rektor, skolläkaren, skolsköterskan, skolpsykologen och specialpedagogen. EHT samlas regelbundet och arbetar såväl förebyggande som åtgärdande. All personal följer skolans arbetsgång för stöd och får vid behov stöd och handledning av EHT.

EHT läsåret 2020-2021:

Catarina Hasslev
Rektor/VD
Tel: 072-250 74 77
catarina.hasslev@davinciskolan.com

 

Kädiliis Reemets
Specialpedagog
kadiliis.reemets@davinciskolan.com

 

Vilija Kuusela
Skolsköterska
skolskoterskan@davinciskolan.com
Tel: 070-778 34 24
Onsdagar 8.30-15.30


Hanna Åsberg
Skolläkare
(Kontaktas via rektor/skolsköterskan)
Genomför hälsokontroller och vaccinationer


Staffan Fladvad
Skolpsykolog
(Kontaktas via rektor)
Genomför utredningar och observationer på uppdrag av rektor