Trygghet

Alla barn och elever i förskola, skola och fritidshem på Da Vinciskolan ska känna sig trygga. Vi har nolltolerans mot alla former av diskriminering och kränkande behandling. Hos oss är alla lika viktiga.

Alla pedagoger och lärare på Da Vinciskolan arbetar utifrån ståndpunkten att vara goda förebilder. Tillsammans med barn, elever och vårdnadshavare har vi ett gemensamt ansvar att följa och agera utifrån vår skolas vision.
Vår plan mot diskriminerande och kränkande behandling följs upp och revideras varje höst. Skolans familjer hittar den i SchoolSoft.

 

Viktigt att veta om barn och ungas försäkring i Nacka kommun

Alla elever i Nacka omfattas av en kollektiv olycksfallsförsäkring som gäller under skoltid och fritid. Ungdomar som är skrivna i Nacka omfattas även av försäkringen på fritiden.

Skadeanmälan
Som princip är det alltid bättre att anmäla en händelse som kan leda till en skada, även om det för tillfället är oklart vad som gäller. SRF kan själva och genom våra skaderegleringsbolag assistera vid de flesta situationer som kan uppkomma, och det finns inga nackdelar med att göra en anmälan.

 

Läs mer här