Trygghet

Alla barn och elever i förskola, skola och fritidshem på Da Vinciskolan ska känna sig trygga. Vi har nolltolerans mot alla former av diskriminering och kränkande behandling. Hos oss är alla lika viktiga.

Alla pedagoger och lärare på Da Vinciskolan arbetar utifrån ståndpunkten att vara goda förebilder. Tillsammans med barn, elever och vårdnadshavare har vi ett gemensamt ansvar att följa och agera utifrån vår skolas vision.
Vår plan mot diskriminerande och kränkande behandling följs upp och revideras varje höst. Skolans familjer hittar den i SchoolSoft.