Läsårsdata

Vårterminen 2024

Första skoldagen: 10 januari

Sportlov: Vecka 9

Påsklov: Vecka 14

Sista skoldagen: 12 juni


Höstterminen 2024

Första skoldagen: 19 augusti

Höstlov: Vecka 44

Sista skoldag: 20 december 


Vårterminen 2025

Första skoldagen: 7 januari

Sportlov: Vecka 9

Påsklov: Vecka 16

Sista skoldagen: 11 juni