Föräldraföreningen


Da Vincis Vänner – engagerade föräldrar för samverkan och utveckling!


Da Vinciskolans Vänner, DVV, är Da Vinciskolans föräldraförening. Vi jobbar aktivt för att skapa förutsättningar för ett starkt föräldraengagemang som bidrar och skapar mervärde till barnens skola och förskola.  Det kan gälla såväl långsiktiga strategiska frågor kring verksamhetens utveckling som frågor kring social samvaro.


En skola som Da Vinciskolan ger möjlighet till korta beslutsvägar och transparens. Det finns en öppenhet och närhet till ägare och ledning och det är mycket positivt. Att få möjlighet att påverka innebär också unika möjligheter för oss föräldrar. Med ett aktivt samarbete via DVV får vi möjlighet att diskutera skolans dagliga verksamhet vilket är en viktig del. Med DVV får vi också vara med och bidra till att utveckla den gemenskap och sammanhållning som präglar DaVinicskolan.  Med ett aktivt föräldraengagemang tillsammans med engagerade pedagoger, ledare och ägare har vi unika möjligheter att bidra till våra barns framtid. ”It takes a village to raise a child” och där är vi alla viktiga.


Da Vinciskolans Vänner hjälper också skolan och förskolan med vissa praktiska insatser. Föräldrar ställer upp som trafikvakter på Ringvägen enligt ett rullande schema. På våren har varje verksamhet en vårfixardag  med efterföljande trädgårdsfest. På Da Vinciskolans Nobellunch står föräldrarna för serveringen. Att delta i de här aktiviteterna är frivilligt och mycket populärt! 

 

DVV träffar ledningen i samverkansmöten 2-3 gånger per termin. Val till styrelsen sker i augusti varje år. I styrelsen ingår representanter från Gröna Dalen, Karl Gerhard, Pärlan och från varje årskurs i skolan. Styrelsen samarbetar också med klassföräldrar i olika frågor.


Har du frågor som du skulle vilja ska diskuteras med ledningen, vill du engagera i någon form, eller har du ett konkret förslag eller projekt du skulle vilja driva? Hör av dig till skolan så förmedlas kontakten till oss. Har du barn på skolan är du också välkommen att ansluta dig till vår Facebook-sida Da Vinci Vänner här.