Da Vinciskolan, årskurs F-6

När vi startade Da Vinciskolan för 20 år sedan hade vi en dröm om att erbjuda en riktigt bra verksamhet där barnens utveckling står i centrum. Det känner vi stolthet över att ha uppnått i en verksamhet som idag omfattar förskola och skola med låg- och mellanstadium.

 

Vetenskap och konst är vår specialitet

I undervisningen kombinerar våra kompetenta och behöriga lärare olika former, media och modeller för bästa inlärning och kreativitet och för att möta barns olika lärstilar. I mästarens anda är vår spetsinriktning vetenskap och konst. Vi hjälper våra elever att utvecklas för att bli självständiga och väl rustade för framtiden. 


Programmering och Vetenskapens Hus 

Digitalisering och teknikens möjligheter är grundbultar både här och nu och i morgon. Därför hade vi redan ämnet blev obligatoriskt en särskild satsning på programmering. Idag är ämnet en naturlig del av våra elevers vardag.

En annan satsning är samarbetet med Vetenskapens Hus, som ägs av Stockholms Universitet och KTH. Da Vinciskolan är idag enda partnerskolan i Nacka kommun. Genom partnerskapet får vi tillgång till skolprogram ledda av forskare och studenter från KTH. Våra elever får inspiration och hjälp till ännu större kunskapsinhämtning i de vetenskapliga ämnena i en unik, kreativ och laborativ miljö med modern och spännande teknisk utrustning. 


Hållbart och ekologiskt 

Vi lagar all mat själva. Barn mår bra av bra mat och för oss är det självklart att så långt det är möjligt erbjuda ekologisk mat. I vår skolträdgård får våra elever möjlighet att odla kryddor, rotfrukter och annat som vi använder i vår matlagning men också som en del i lärandet. 


Fritidsklubb

Da Vinciskolan erbjuder en aktiv fritidsklubb alla skoldagar. Verksamheten är anpassad för att stimulera våra mellanstadiebarn. En gång i månaden gör klubben utflykter med aktiviteter som klättring, biobesök, etc. På våren och hösten gör klubben cykelutflykter för att grilla och bada. 


Intresserad av att veta mer? 

Välkommen att kontakta oss på info@davinciskolan.com

Att besöka vår skola när verksamheten är i full gång är också ett bra sätt att lära känna oss, våra fina elever och pedagoger.

Bästa Hälsningar
Marta Caviedes och Anita Eriksson
Ägare och grundare av Da Vinciskolan

 

 


Publicerad: 2018-09-01