Singapore matte - en världsledande metod för matteundervisning

Varför vända sig till andra sidan av jordklotet för att hitta en metod för matematisk undervisning?

Skälen är många. Singaporematte eller Singamath som det också kallas har fått ett internationellt erkännande på kort tid och Singapore har fått höga resultat i den globala skolundersökningen PISA som de flesta säkert har hört talas om. Metoden är en välbeprövad modell för undervisning i matematik och bygger på internationell forskning kring inlärning och matematikdidaktik. 

 

  

 

I sviterna av den globala undersökningen och lägesrapporter kring svenska elevers matematikkunskaper har vi som skola en ambition att alltid ligga i framkant och har därför valt detta som en av våra större satsningar tillsammans med Programmering.  

Fördelarna med metoden är många. I Singaporemodellen betonas vikten av lärarens roll, sk Teaching to Mastery och att undervisningen bedrivs med hög kvalitet på ett genomtänkt och systematiskt sätt. Lärarens roll blir att skapa en djupare förståelse för centrala områden och begrepp inom matematik snarare än att eleverna får lära sig regler och procedurer utantill. 

 

Tydliga lektionsstrukturer underlättar inlärning

Varje lektion är indelat i tre moment: första momentet handlar om gemensamt lärande och utforskande kring en  noga utvald startuppgift. I nästa moment övar och samtalar eleverna kring liknande frågor. Avslutningsvis får eleverna möjlighet att träna sina färdigheter för att befästa sina kunskaper med övningar i matteboken. 

Singapore Maths är en av Da Vinciskolans satsningar och fortbildar kontinuerligt pedagoger och har även ett tätt samarbete med Josefine Rejler, matematiklärare från AdMera Education. 


Publicerad: 2020-04-19