Spanska blir en del av undervisningen för alla åk

Det spanska språket har alltid funnits närvarande på Da Vinciskolan men under vårterminen 2019 blir det en del av undervisningen, för samtliga elever.

Språkval ligger i den svenska skolan från årskurs 6 och eleverna på Da Vinciskolan har genom åren valt flera olika språk. De elever som idag sista året på mellanstadiet hos oss läser spanska eller franska. Spanskan har dock funnits närvarande på skolan under alla år inte minst då en av grundarna av skolan, Marta Caviedes, har sitt ursprung i Chile. Nu flyttar språkundervisning i spanska in i klassrummen för alla eleverna på skolan. I olika former kommer eleverna varje vecka att få ta del av nya kunskaper.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spanska på schemat för förskoleklassen.

Ett inlägg delat av Da Vinciskolan Saltsjöbaden (@davinciskolan)

 


Publicerad: 2019-03-05