Da Vinciskolan – inspirerar barn sedan 1996

 

Da Vinciskolan startades 1996 av montessoriförskollärarna Marta Caviedes och Anita Eriksson. Till en början bestod verksamheten av en förskolegrupp för barn i åldrarna tre till sex år med fyra pedagoger. Förskolan höll till i Rösundatorpet bredvid Badhotellet i Saltsjöbaden och hette då Rösunda Montessoriförskola.

Visionen om en förskola/skola för barn från småbarnsåldern ända upp till mellanstadiet fanns med redan från starten. 1999 togs nästa steg på vägen. Då tillkom en småbarnsgrupp för barn i åldrarna ett till tre år och en förskoleklass med sexåringar på Karl Gerhards väg. Därmed var grunden lagd för skolverksamheten.

2001 flyttade skoldelen till sina nuvarande lokaler på Ringvägen 50 i Saltsjöbaden. Hösten 2005 invigde vi småbarnsgruppernas nuvarande lokaler i nyrenoverade Badhotellet. 2011 utökas vårt skolhus på Ringvägen 50 med en helt nybyggd, separat skolbyggnad med plats för tre klasser. 

1:a januari 2016 tog vi över verksamheten på förskolan Pärlan, för barn 1-5 år, en montessoriförskola som innan dess drevs som ett föräldrakooperativ. Pärlan har en naturlig närhet till vår skola, vilket gör att de flesta barnen fortsätter till Da Vinciskolan.

Vår inriktning på konst och vetenskap har stått i fokus för arbetet sedan starten. Från 2000 heter vi
Da Vinciskolan, för att förstärka vår profil även i namnet.

Idag välkomnar vi barn från ettårsåldern upp till årskurs sex i Da Vinciskolan.

 

Grundarna Anita Eriksson och Marta Caviedes är fortfarande aktiva som ägare och
verksamhetsansvariga för Da Vinciskolan.