Ny Rektor på Da Vinciskolan

Välkommen Jessica Skarstedt, ny rektor på Da Vinciskolan.

Det är med stor glädje vi välkomnar Jessica till Da Vinciskolan och uppdraget som Rektor för skola, fritids och förskolor. Med tidigare uppdrag som rektor, grundskollärare, förskollärare och fritidspersonal har Jessica den erfarenhet som Da Vinciskolan behöver för att fortsätta utveckla skola, fritids och förskola.

- Jag har gjort studiebesök i andra länder, jag har studerat i ett annat land och det sammantaget med arbetslivserfarenhet ger mig en bred erfarenhet och förståelse för utbildning i olika kontexter. I februari 2023 tog jag examens från Rektorsprogrammet. Utöver den utbildningen har jag tre utbildningar från universitet och högskola. 

Det som gör mig till en bra skolledare är att jag kan delegera och är bra på att ta tillvara på varje enskild medarbetares kompetens. Av andra uppskattas det att jag är närvarande och att jag ser alla som lika värdefulla i ett team. Jag har nu arbetat som biträdande rektor under några år och jag är redo att ta ett nytt steg i mitt yrkesliv. Jag tycker att mitt jobb som skolledare går ut på att hitta det bästa i varje medarbetare så att de kan ge det bästa till eleverna. Det är en rolig del av skolledarskapet som jag värderar högt. Jag vill vara en synlig och närvarande ledare för elever, personal och vårdnadshavare. 

Jag ser mycket fram emot att komma igång på Da Vinciskolan och lära känna alla medarbetare, elever, förskolebarn och föräldrar.

Om du söker kontakt med Jessica når du henne på jessica.skarstedt@davinciskolan.com eller på telefon 0712-250 74 77


Publicerad: 2023-03-07